Hải quan Odessa tạm thời đình chỉ thông quan hàng hóa Trung Quốc và hàng Thổ Nhĩ Kỳ, tỉnh trưởng Odessa thông báo trong phỏng vấn cho báo “Den”. Theo lời ông Saakasvili cho dù buôn lậu được ngăn chặn nhưng tham nhũng ở hải quan đã hết.

“Hiện tại tất cả các luồng hàng đang được chuyển sang hải quan khác, về cơ bản là chuyển cho hải quan Kyiv, nơi mà người ta sẽ thông quan hàng với biểu giá thấp hơn.

Chúng tôi chỉ muốn xem xét hàng hóa từ EU, Mỹ, Nhật, Canada, Úc vì nguồn gốc và giá cả trong đơn hàng được xác định 100%. Còn hàng hóa Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ bị từ chối vì không thể tìm được tờ khai thực tế cho hàng hóa đó.

Cứ để các trạm hải quan khác làm việc bởi vì điều đó liên quan tới nguồn gốc tham nhũng tiềm năng. Tới ngày 1 tháng ba khi chúng tôi khởi động chương trình hải quan điện tử thì sẽ xét thông quan tất cả những hàng hóa này”, – ông Saakasvili giải thích.

Trong khuôn khổ đổi mới hải quan đồng thời cũng chuẩn bị đơn giản hóa tối đa công việc khai báo hải quan để có thể làm bất kỳ một sự giảm thiểu thời gian thực tế thủ tục cho một công tơ nơ bất kỳ – không quá 15 phút đồng hồ, nói chung cả việc kiểm hàng thực tế công tơ – không quá 1 giờ và xem công tơ nơ chỉ 5-7% hàng hóa. Ngoài ra, kỳ vọng sẽ thông qua luật về hủy bỏ các nhà môi giới hải quan và chuyển chức năng này trực tiếp cho cán bộ hải quan – tiền thu từ những dịch vụ này một phần sẽ được giữ lại cho hải quan khu vực, được đưa vào trong một quỹ đặc biệt mà từ đó có thể sử dụng để tăng lương cho nhân viên hải quan.

Nguồn: Dumska

»Cùng chủ đề