Hai nhà báo Kênh NewsOne Vasily Golovanov và Elena Kirik bị đưa vào dữ liệu của Trang chuyên lưu hồ sở những người ủng hộ Nga, chống Ukraina – “Mirotvorets”.

Kênh truyền hình thân Nga “NewsOne” đã thỏa thuận với kênh tuyên truyền của Nga “Rossia 24” tổ chức Cầu truyền hình, tuy nhiên vì lý do chính trị cho nên đã từ bỏ thực hiện vào giờ chót.

Phía Ukraina đã không muốn để cho kênh truyền hình của Nga tự do tuyên truyền những ý tưởng chia rẽ đất nước và gây nên bất ổn ở trong nước.

Hai nhà báo nêu tên ở trên là hai người dự định thực hiện dự án “Cầu truyền hình” và vì lý do này bị đưa vào sổ đen – hồ sơ những người li khai, ủng hộ li khai hoặc xúc tiến hợp tác với Nga làm hại đất nước, vv… Ông Golovanov là nhà sản xuất của kênh nhưng trong dự án này dự định sẽ là một trong hai người dẫn chương trình Cầu truyền hình.

Nguồn: Dialog.UA

PS/comment: Trang Mirotvorets là một trang đăng bộ điện tử được cố vấn bộ trưởng nội vụ Ukraina Geraschenko lập nên vào năm 2014 nhằm lưu giữ các thông tin và dữ liệu về tất cả những ai, về các tổ chức liên quan tới hoạt động li khai, chống phá Ukraina. Cho dù các dữ liệu có thể là hành động mang tính hình sự, nhưng cũng có thể chỉ là nghi vấn và thái độ nhưng chúng cần thiết để các cơ quan chức năng có thể theo dõi một người hoặc một tổ chức dựa vào các dữ liệu đăng bộ này.

»Cùng chủ đề