Hai ngân hàng Mỹ tiếp tục sụp đổ bởi Nguyễn Quang

ác nhà hoạch định chính sách Mỹ đóng cửa ngân hàng Franklin tại Houston, Texas và ngân hàng Security Pacific tại California.

Tổng số ngân hàng bị đóng cửa trong năm nay là 19.

Tổng tài sản của ngân hàng Franklin là 5,1 tỷ USD. Tổng tài sản của ngân hàng Security Pacific là 561 triệu USD.

Tổng số ngân hàng bị đóng cửa tại Mỹ năm 2008 lên tới 19 ngân hàng sau khi chính phủ thông báo quyết định đóng cửa hai ngân hàng này vào hôm thứ Sáu (ngày 07/11).

Theo thông tin từ Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ (FDIC) tổng lượng tiền gửi của ngân hàng Franklin tính đến ngày 30/09/2008 là 3,7 tỷ USD. Tính đến ngày 17/10/2008, tổng lượng tiền gửi của ngân hàng Security Pacific là 450 triệu USD.

Ngân hàng Prosperity (PRSP) có trụ sở tại Texas sẽ đảm nhận toàn bộ lượng tiền gửi của ngân hàng bị sụp đổ tại khu vực này. Những người gửi tiền tại ngân hàng bị sụp đổ này sẽ trở thành khách hàng của ngân hàng Prosperity.

Để có thể đảm nhận hoạt động của ngân hàng Franklin, ngân hàng Prosperity sẽ mua lại khoảng 850 triệu USD tài sản của ngân hàng Franklin. Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi sẽ quản lý số tài sản còn lại.

Ngân hàng Pacific Western Bank of Los Angeles sẽ đảm nhận toàn bộ lượng tiền gửi của ngân hàng Security Pacific và mua lại khoảng 51,8 triệu USD tài sản. Số tài sản còn lại do Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi quản lý.

Ngọc Diệp
theo CNN