Gần 600 người đang tổ chức 2 cuộc biểu tình trước cửa trụ sở quốc hội Ucraina yêu cầu thị trưởng thủ đô Kiev phải từ chức và yêu cầu không vượt qua quyền phủ quyết của tổng thống Yushenko đối với dự luật cấm kinh doanh trò chơi đánh bạc.

Tham gia biểu tình yêu cầu thị trưởng Chernovetski từ chức có các doanh nhân của thủ đô, còn biểu tình yêu cầu vượt qua quyền phủ quyết của tổng thống là các nhân viên trong ngành kinh doanh trò chơi đánh bạc.

Người biểu tình giương cao các biểu ngữ: “Các đại biểu, hãu cứu lấy Kiev!”, “Doanh nhân thủ đô yêu cầu thị trưởng từ chức!”, “Chernovetski và đồng đảng hãy cút đi!”, còn đám dông biểu tình thứ hai đứng dưới các khẩu hiệu: “Hồ lì là nghề của tôi”, “Vậy ai sẽ nuôi con tôi?”, “Hãy bảo vệ quyền làm việc theo hiến pháp của chúng ta”.

Ngày hôm qua gần 200 doanh nhân và đại diện các tổ chức xã hội thành phố Kiev đã biểu tình bao vây trụ sở quốc hội yêu cầu thị trưởng Chernovetski phải từ chức.

Hôm nay, thứ năm ngày 11-6, quốc hội Ucraina sẽ xem xét đề nghị của tổng thống Yushenko về luật cấm kinh doanh trò chơi đánh bạc.

Chủ tịch quốc hội Vladimir Litvin dự báo quốc hội sẽ vượt qua quyền phủ quyết của tổng thống về luật cấm kinh doanh trò chơi đánh bạc.

Phuong Anh
theo Podrobnosti

»Cùng chủ đề