TTX Ukrinform đã đưa tin cho biết hạ viện Hà Lan đã bỏ phiếu đồng ý với dự luật về hiệu lực Hiệp định về hiệp hội với Ukraina.

Để kết thúc quy trình phê chuẩn tài liệu này cần phải được thượng viện thông qua dự luật này.

Kỳ vọng rằng việc bỏ phiếu về vấn đề này sẽ được tiến hành vào ngày 15 tháng 3, khi đất nước này tiến hành bầu cả hạ viện.

Lưu ý rằng Hà Lan là quốc gia duy nhất hiện chưa phê chuẩn Hiệp định về hiệp hội Ukraina-EU, bởi vì trong cuộc trưng cầu dân ý người dân đã phủ quyết, tuy nhiên theo hiến pháp ý kiến người dân trong vấn đề này chỉ mang tính tham khảo.

Người Hà Lan đã đòi ký hiệp định nhưng không có điều khoản nào bắt buộc bảo đảm an ninh cho Ukraina cũng như viện trợ quân sự và tài chính và không cho phép người Ukraian tự do cư trú và lao động ở Hà Lan.

Tuy nhiên những đòi hỏi này không hề có ghi nhận trong Hiệp định, tuy nhiên chính phủ Hà Lan muốn chắc chắn các điều kiện này phải ghi vào nghị định bổ sung không liên quan tới hiệp định nhằm làm cho cử tri an tâm. Các thủ lĩnh EU đồng ý với chính phủ Hà Lan về điểm này.

Tất cả các quốc gia khác đã phê chuẩn hiệp định về hiệp hội với Ukraina – Quốc gia đầu tiên là Rumania, quốc gia mới đây nhất là Bỉ (tháng 2 năm 2016).

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề