Ukraina có khả năng bảo đảm sự bứt phá kinh tế trong trường hợp sử dụng tất cả các khả năng của đất nước, thủ tướng Groysman nói.

Ukraina có nhiều khả năng rộng lớn, sử dụng có hiệu quả các khả năng này cho phép đất nước bảo đảm một sự bứt phá kinh tế có chất lượng, kể cả cải cách lĩnh vực quốc phòng, áp dụng các sáng chế khoa học kỹ thuật, phát triển lĩnh vực chế biến và sản xuất sản phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng cao.

Thủ tướng Groysman nói trong khi phát biểu tại Diễn đàn kinh tế quốc tế ở Kyiv. “Những khả năng của Ukraina – là tốt nhất ở Châu Âu, và cũng có thể cả trên thế giới, – thủ tướng Ukraina nói. – Tôi tin tưởng rằng qua 3-5 năm chúng ta sẽ trở thành quốc gia thành công”.

Ông Groysman nhấn mạnh rằng Văn phòng theo dõi đầu tư và ủy ban quốc gia phục hồi công nghiệp mà chính phủ thành lập sẽ trở thành các công cụ sử dụng các khả năng của đất nước. Những cơ cấu này sẽ cho phép các doanh nghiệp không chỉ đối thoại trực tiếp với chính quyền, đánh giá tính dự báo của các quyết sách của nhà nước, mà còn cho phép càm nhận sự bảo vệ của nhà nước để sử dụng hết năng lực của mình.

Trong thời gian gần đây chính phủ đã trở thành sân chơi đối thoại của chính quyền, xã hội và doanh nghiệp, – ông Groysman nói. – Chính phủ mà tôi lãnh đạo sẽ làm tất cả để các nhà đầu tư cảm thấy mình được bảo vệ”.

Như TTX Unian đã đưa tin, chính phủ Ukraina dự báo tăng trưởng kinh tế của Ukraina vào cuối năm nay ở mức 1%, còn trong năm 2017 – 3%. Tiếp theo tăng trường hàng năm kỳ vọng ở mức không dưới 4% GDP. Đồng thời, theo đánh giá của các chuyên gia, Ukraina với khối lượng đầu tư cần thiết và tăng trưởng sản xuất công nghiệp có thể thể hiện một sự tăng trưởng đáng kể hơn – ở mức 6-7% mỗi năm.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề