Tới ngày hôm nay, theo tính tóa sơ bộ ở Ukraina có 1 ngàn tỉ tiền nằm trong “bóng tối”. Thủ tướng Groysman nói trên kênh “112 Ukraina”.

Thủ tướng Groysman gọi kinh tế ngầm là vấn đề lớn nhất, còn việc giải phóng kinh tế ngầm ở Ukraina là thách thức.

“Vấn đề lớn đối với chúng tôi đó là “kinh tế ngầm”. Hầu như với 2,2 ngàn tỉ sản phẩm thì theo tính toán có 50% là nằm trong bóng tối. Chúng ta có 1 ngàn tỉ trong bóng tối. Một ngàn tỉ không làm việc cho nhà nước Ukraina. Đây cũng là thách thức, bằng cách nào để mỗi đồng Hrivnia làm việc cho nền kinh tế quốc gia, và kể cả mỗi đồng Hrivnia được bảo đảm”, – ông Groisman lưu ý.

Lưu ý rằng, trong số các quốc gia Châu Âu mức độ kinh tế ngầm của Ukraina là cao nhất, còn ngân sách nhà nước thì không nhận được hàng tỉ Hrivnia mà đáng ra có thể sử dụng để xây dựng đường giao thông, trả hưu trí, giáo dục và lương cho những người thuộc diện ngân sách.

Theo thông tin của bộ phát triển kinh tế và thương mại (MERT) mức”bóng tối” thấp nhất thường là trong nông nghiệp, trong kinh tế lâm nghiệp và đánh bắt cá, còn mức cao nhất là ngành khai thác khoáng sản (62%), trong ngành tài chính (61%) và trong công nghiệp là 58%. Theo thông tin của cơ quan ngân khố nhà nước, trong số tất cả các xí nghiệp mà cơ quan này kiểm tra có 60% xí nghiệp dấu mức lương thực tế của cán bộ.

Nguồn: Sevodnya

PS: Kinh tế ngầm có nhiều dạng, nhưng theo nghĩa hẹp thì đó là kinh tế trốn thuế, trước hết là trốn thuế thu nhập từ quỹ tiền lương. Chẳng hạn, xí nghiệp chi quỹ lương thực tế 1 tỉ nhưng trên văn bản báo cáo tài chính cho cơ quan thống kê chỉ ghi có 500 triệu (50%) và vì vậy đã trốn áp thuế thu nhập cán nhân 50%, đồng nghĩa là nhà nước mất 50% tiền thu ngân sách từ thu nhập cá nhân của xí nghiệp này. Nếu thuế thu nhập cá nhân là 10%, thì có nghĩa là nhà nước thất thu 10% của 1 tỉ Hrivnia, hay 100 triệu. Rộng ra, các xí nghiệp có thể trốn cả thuế VAT bằng cách bán hàng không công khai nhằm mục đích trốn 20% thuế giá trị gia tăng mà xí nghiệp phải nộp vào ngân sách khi làm hóa đơn xuất hàng.

Trên bình diện vĩ mô từ các dữ liệu mà cơ quan thống kê nhà nước và ngân hàng trung ương cung cấp người ta có thể tính được số tiền hoạt động trong nền kinh tế nhưng không chịu thuế. Trên bình diện vi mô điều nay chỉ có thể xác định bằng thanh tra, điều tra thực tế ở từng xí nghiệp, nhưng đó là một điều không thể làm nổi.

»Cùng chủ đề