Như chúng tôi đã lạm bàn trong bản tin về nâng lương tối thiểu lên 3200 Hrivnia rằng hành động này của chính phủ Ukraina là táo bạo và có nguy cơ dẫn tới làm phát khi khối lượng tiền lớn được tung ra thị trường vào đầu năm 2017.

Xem bài: Mức lương tối thiểu>>>Ở đây

Quyết định của chính phủ về nâng lương tối thiểu bắt đầu từ 1 tháng 1 năm 2017 tới mức 3200 Hrivnia từ mức trước đó là 1600 Hrivnia sẽ không dẫn đến gia tăng lạm phát và thâm hụt ngân sách nhà nước trê mức dự tính 3%GDP.

Thủ tướng Ukraina Groysman đã tuyên bố như vậy trong cuộc gặp gỡ với báo giới ở Paris.

“Nhờ việc chúng tôi minh bạch hóa lương, nhờ việc chúng tôi bắt đầu trả tiền bình đẳng ngân sách nhà nước sẽ được cân đối. Thâm hụt sẽ không vượt quá mức 3% GDP. Sẽ không có vấn đề gì. Tôi khẳng định điều này và nhấn mạnh: tất cả đều tương xứng với ngân sách của chúng tôi”, – phòng báo chí chính phủ dẫn lời ông Groysman.

Thủ tướng nhấn mạnh rằng việc gia tăng lương phục hồi sự công bằng xã hội, và điều này chỉ mới là bước đầu theo hướng này.

Ngân hàng quốc gia Ukraina hi vọng vào năm 2017 sẽ nhận 4 khoản chuyển ngân với tổng số 5,4 tỉ đô la. Đồng thời trong năm nay kỳ vọng sẽ nhận một khoản chuyển ngân 1,3 tỉ đô la.

Nguồn: TTX Unian

 

»Cùng chủ đề