Theo lời thủ tướng để được điều này Ukraina phải hướng luồn tiền vào tăng trưởng nền kinh tế quốc gia.

Như TTX Unian đưa tin, thủ tướng Ukraina Vladimir Groisman tuyên bố trong cuộc Đối thoại với quốc hội và Hội các đô thị được tổ chức ở Kyiv.

“Cuối cùng thì chúng ta phải mở những khả năng của nền kinh tế quốc gia. Chúng ta có thể là một trong số ác quốc gia giàu có nhất và phát triển năng động nhất Châu Âu, nhưng để làm điều đó chúng ta phải có những thay đổi tương ứng chứ không phải chỉ là những quyết định…

Chúng ta cần phải nói về việc lấy dự trữ tài nguyên ở đâu, nhờ cải cách mà chúng ta có thể tích lũy chúng và hướng vào phát triển kinh tế”, – ông Groisman nói.

“Nói cách khác, chúng ta thường xuyên đi ăn xin khắp thế giới. Ai đi được nhưng tôi thì không”, – thủ tướng nói.

Tôi nhìn thấy trong năm sau chúng tôi có thể bảo đảm trên 3% tăng trưởng kinh tế quốc gia. Tổng sản phẩm quốc nội được làm nên trên lãnh thỏ – nơi có các xí nghiệp, nơi có việc làm, và phải đưa tiền tới đó vì ở đó là ngân sách và ở đó là nguồn thu”, – thủ tướng nhấn mạnh.

Theo lời thủ tướng, một mặt cần thiết phải lập nên các điều kiện bình thường trong quốc gia, mặt khác là các chính quyền địa phương phải lập nên những điều kiện bình thường để cho các donh nghiệp hoạt động và kinh doanh, để hệ thống thực thi pháp luật chấm dứt can thiệp vào doanh nghiệp.

Như TTX Unian đã đưa tin, GDP của Ukraina trong quý II ăm 2017 tính cho cả năm tăng trưởng 2,3%, trong quý I tăng trưởng 2,5%.

Lạm phát trong tháng 10 là 1,2% so với tháng trwcs đó và 14,6% tính cho cả năm.

HĐBT Ukraina vào cuối tháng 5 đã dự báo tăng trưởng cho năm 2017 là 1,8%, lạm phát dự báo ở mức 12,9% trong khi đó theo dự tính trong ngân sách 2017 tương ứng là 3% và 8,1%.

Dự án ngân sách Ukraina năm 2018 soạn thảo với chỉ tiêu tăng trưởng 3%, lạm phát – 11%.

Cơ quan thống kê nhà nước vừa thông báo rằng GDP của quý III tăng lên 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng nhiều hơn quý II năm 2017 là 0,2% nếu như xét cả yếu tố thời vụ. Trong khi đó GDP quý II tăng so với cùng kỳ năm ngoái là 2,3%. Như vậy sự tăng trưởng kinh tế của Ukraina có chậm lại về tiến độ.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề