Theo lời thủ tướng Groisman cần phải làm cho tăng trưởng kinh tế đất nước trở nên ổn định.

Theo kết quả quý II năm 2018 GDP của Ukraina thể hiện tăng trưởng 3,8%. Thủ tướng Groisman nói trong phiên họp chính phủ ngày 19 tháng 9. Báo Gordonua đưa tin

“Trong quý II chúng ta có các dữ liệu ban đầu rằng GDP tăng trưởng 3,6%. Ngày hôm nay dữ liệu chính xác là 3,8%.

Điều quan trọng là tiến độ tăng trưởng bình thường, rằng mọi người có việc làm, chúng ta làm ra nhiều sản phẩm và dịch vụ hơn, kinh tế phát triển”, – Groisman nói.

Thủ tướng nhấn mạnh rằng điều quan trọng là làm cho tăng trưởng ổn định.

“Mục đích của chúng ta – đó là lương bình quân phải đạt mức không dưới 10 ngàn Hrivnia trên cả nước và tôi nghĩ chúng ta đang trên đường đi tốt, để tăng trưởng này xảy ra.

Nhưng hiện tại mọi người chưa cảm nhận được sự tăng trưởng này. Nhưng nếu tăng trưởng dài hạn và ổn định thì mọi người sẽ nhận thấy”, – Groisman nói thêm.

Nguồn: gordonua.com

»Cùng chủ đề