Thủ tướng Ukraina Vladimir Groisman hi vọng các lực lượng chính trị của đội ngũ chính phủ ngày hôm nay sẽ chiến thắng cuộc bầu cử quốc hội năm 2019. Ông giả thiết rằng “những cải cách đột phá” sẽ bảo đảm chiến thắng bầu cử. Ông Groisman tuyên bố trong chương trình “LB với Koskina”.

“Nói chung tôi cho rằng, năm 2017-2019 có thể là những năm đột phá với điều kiện thông qua những quyết sách chuyên nghiệp, có chất lượng chứ không phải là mị dân. Trước năm 2019-2020 tôi thấy mình với tư cách người chiến đấu hoàn toàn vì nhà nước Ukraina, đối với tôi điều đó là nguyên tắc. Tôi đã quyết định sẽ đấu tranh… Khả năng là cả với tư cách thủ tướng”, – ông Groisman nói.

“Sẽ làm việc tốt, sẽ chiến thắng vào năm 2019 cuộc bầu cử quốc hội và khi đó thì chúng tôi mới quyết tâm tiếp tục những thay đổi căn bản trong nước”, – ông Groisman nhận xét.

Lưu ý rằng, chính phủ hiện nay do đảng “Mặt trận nhân dân” và đảng “Đoàn kết” của khối BPP thành lập nên. Trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2014 MTND lấy được 22,1%, còn BPP – 21,8% số phiếu cử tri.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề