Thông thường thành phần dự Summit thì do tổng thống hình
thành, bởi đây là gặp gỡ cấp cao nhất. Tuy nhiên, chuyện om sòm xảy ra khi phó
thủ tướng phụ trách hội nhập Châu Âu
Klimpus-Sintsadze không được bảo vệ cho vào tham dự.

Theo thông tin đăng tải, phó thủ tướng bị bảo vệ ngăn chặn,
mất hẳn 40 phút tìm tên trong danh sách mà vẫn không thấy tên phó thủ tướng Klimpus-Sintsadze.

Bình luận sự kiện này thủ tướng Volodimir Groisman gọi tổng thống thứ 5 Petro Poroshenko, thủ lĩnh đảng “Đoàn kết Châu Âu” là tác giả của việc không cho phó thủ tướng Ivanna Klimpus-Sintsadze tham dự Summit.

Ông Groisman tuyên bố điều
này trên kênh truyền hình ICTV.

Tôi thì cũng biết điều này từ Internet… Summit với Eu đó là Summit thuộc cấp tổng thống, Văn phòng tổng thống hình thành thành phần tham gia, cũng như là khi tổng thống tới Paris hay Berlin.

Rõ ràng là cùng với các phó thủ tướng thì phó thủ tướng Sintsatse là chuyên ngành hội nhập Châu Âu. Theo lời ông, ông có thể can thiệp vào để bà Sinrsadze được tham gia nếu bà ấy thông báo cho ông, tuy nhiên tôi đã không biết trước điều này.

Theo lời ông Groisman

“Thay vì điều này phó thủ tướng lại đi gây nên vụ Scandal ngay ở cổng ra vào Summit. Khi bà ấy gây nên Scandal thì tình cở, tôi nhấn mạnh tình cờ, có hai kênh truyền hình có mặt ở đó – “Kênh 5” và kênh “Priamoi” (chủ sở hữu Poroshenko, -nd). 

Điều này làm tôi liên tưởng đến vụ việc là có chủ đích, nghĩa là hai kênh truyền hình tới đây không phải vì Summit mà vì vụ bê bối. Tôi có thể nói điều duy nhất: tác giả vụ scandal này là Petro Poroshenko, thật đáng tiếc”, – ông Groisman nêu đích danh.

Ông cũng lưu ý trong 2 năm rưỡi làm thủ tướng từng có nhiều vụ “trò chơi sau lưng” tương tự xảy ra với ông từ phía ông Poroshenko.

Bà phó thủ tướng Sintsadze trước đó cho rằng thủ tướng có thể là người đã loại bỏ bà khỏi sự tham gia Summit. Theo lời bà trong danh sách ban đầu có tên bà, sau đó khả năng tư vấn với thủ tướng Groisman thì tên bà bị gạch đi.

Theo lời bà, Văn phòng đội ngũ tổng thống mới chưa thể năm hết được những gì đằng sau, còn thủ tướng thì không muốn xích lại gần EU.

Lưu ý rằng, ngày 8 tháng 7 phó thủ tướng Sintsadze, người phụ trách toàn bộ công việc của chính phủ về hội nhập Châu Âu đã không được vào tham dự Summit “Ukraina – EU”.  Bà giả thiết rằng khả năng có thể do thủ tướng Groisman chủ trương không cho bà tham gia Summit

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề