Viện công tố tối cao Ukraina GPU bắt đầu điều tra khả năng trốn thuế của 5 đại biểu nhân dân – Nestor Shufrich (Oppoblock), Ruslan Demchak (BPP), Gennady Bobov (phái Phục hưng), Alexander Suprunenko và Vyacheslav Konstantinovskiy (ngoài phái). Cơ quan công tố thông báo.

“Các dữ liệu được đưa vào Đăng bộ điều tra trước xét xử về khả năng trốn thuế”, – ông Lutsenko nói.

Theo lời ông Lutsenko sẽ tiến hành kiểm tra thuế của các đại biểu nhân dân. Trước đó cơ quan công tố tối cao đã phát hiện thấy sự vi phạm trong các báo cáo tài sản và thu nhập của 53 đại biểu nhân dân.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề