Người thừa hành then chốt là cố vấn tổng thống Nga Sergey Glazyev.

Viện công tố tối cao của Ukraina đã công bố video với những bằng chứng về sự liên đới của những người đại diện chính quyền Nga tới sự xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ Ukraina, đồng thời tới việc triển khai và tiền hành cuộc chiến tranh chống Ukraina.

Tư liệu được trình bày trong 18 phút video và được công bố trên kênh của GPU trên mạng Youtube.

Trong đó đánh giá rằng người thừa hành then chốt trong việc tổ chức các tội phạm là cố vấn tổng thống LB Nga Sergey Glazyev.

“Ngày 1 tháng 3 Hội đồng LB Nga xem xét lời kêu gọi của tổng thống Putin và đã cho phép tổng thống sử dụng quân đội trên lãnh thổ Ukraina. Ngày 27 tháng 2 ông Konstantin Zatulin đã báo cáo với ông Glazyev về việc tới Crimea nhằm mục đích kiểm soát việc cử “chính phủ” tự xưng của Crimea với những người được ủy thác, những người mà sẽ xúc tiến cuộc xâm chiếm tiếp theo bán đảo”, – trong thông báo nói.

Lưu ý rằng, trước đó GPU đã tuyên bố về nghi án đối với bộ trưởng quốc phòng Nga Sergey Shoigu và 19 quan chức và tướng lĩnh Nga. Giấy triệu tập được gửi đi ngày 10 và 15 tới phủ tổng thống Nga.

Nguồn: Lb.ua

PS: Báo chí Ukraina đưa tin nói rằng Ukraina đã hoàn tất bản khiếu nại chống Nga gửi tòa án quốc tế, trong đó có ba vấn đề cơ bản về thôn tính bán đảo Crimea được Ukraina khiếu nại.

»Cùng chủ đề