Nhà báo Gordon, chủ sở hữu báo Gordonua đã đưa ra bất bình chính đối với Zelensky sau một năm trên cương vị tổng thống.

Nhà báo Dmitro Gordon đã nêu điều bất bình duy nhất và cơ bản đối với Tổng thống Volodimir Zelenskiy, trong khi ông hiện tại vẫn đang là người ủng hộ tổng thống.

Theo ông Gordon, tổng thống Zelenskiy không biết tuyển chọn cán bộ và đã thất bại trong chính sách nhân sự.

Nhà báo nổi tiếng người Ukraina Dmitro Gordon đã chỉ trích chính sách nhân sự của Tổng thống Volodimir Zelenskiy và nói rằng nguyên thủ quốc gia không chọn đúng những người để thừa hành và không tuyển chọn nhân sự đúng để có thể phá vỡ hệ thống cũ.

Ông Gordon đã phát trên sóng của chương trình “MAXIMUM” trên kênh “Nasi” (Của chúng ta, -nd). Một đoạn của video đã được ông xuất bản trên kênh Gordon YouTube.

Ông lưu ý rằng ông có một khiếu nại đáng kể, vì những người cán bộ chất lượng cao của bộ máy nhà nước không được tuyển dụng.

Ông ấy không thể tuyển những người thừa hành mà có thể đảm bảo việc loại bỏ hệ thống cũ”, Gordon nói. Để hỗ trợ tổng thống, ông Gordon lưu ý rằng trong 30 năm qua, bộ máy nhà nước ở Ukraina đã mục nát và thối rữa hoàn toàn: các quan chức không tương xứng với các chức vụ được giao, trí tuệ và đạo đức không tương xứng với các vị trí chủ chốt trong nước“, – ông Gordon nhận xét.

Nhớ lại rằng trước đó Tổng thống Volodimir Zelenskiyy đảm bảo rằng tổng thống nên can thiệp vào công việc của chính phủ nếu một số bộ trưởng công khai làm việc kém hoặc thậm chí gây tổn hại cho nhà nước.

Trước đó, Volodimnir Zelenskiy

đã nói với phái của ông ở quốc hội trong một cuộc họp phái “Người phụng sự nhân dân”, rằng ông Arsen Avakov sẽ vẫn là người đứng đầu Bộ nội vụ bopwir vì ông là một quan chức có hiệu quả và chuyên nghiệp cao.

Nguồn: Dialog.UA

»Cùng chủ đề