Gordon Moore, người sáng lập và phát triển thương hiệu máy tính đầu tiên trên thế giới Intel được biết đến nhiều hơn bởi định luật Moore và là nhà tiên tri về tương lai của ngành công nghiệp chất bán dẫn.