Cho đến mùa thu năm nay, Ukraina sẽ tạo ra một cổng thông tin du lịch duy nhất nơi khách du lịch có thể nhận được nhiều sự trợ giúp khác nhau.

Theo báo “Censor.NET”, điều này được nêu trong thông điệp của cổng thông tin Chính phủ.

Tất nhiên, cần phải tạo ra tất cả các điều kiện để càng có nhiều khách du lịch đến Ukraina. Tất nhiên, đây là những dịch vụ.
Đó là đường bộ, công trình hạ tầng mà chúng tôi hiện đang tích cựcxây dựng và
tu bổ, cũng như vấn đề an toàn. Chính vì vậy chúng tôi thiết lập cổng thong tin
chung để khách du lịch nhận được câu trả lời hoặc giúp đỡ”, -Thủ tướng
Ukraina Alexey Goncharuk nói.

Theo HĐBT, một cổng thông tin duy nhất sẽ hoạt động cả trực tuyến và qua điện thoại. Những dịch vụ này sẽ được cho ra mắt vào mùa thu năm 2020. Trung tâm thông tin du lịch địa phương tại các khu vực cũng sẽ được tạo ra.

Theo Bộ Văn hóa, Thanh niên và Thể thao, một cơ quan chuyên ngành thích hợp đã được thiết lập và sẽ thực hiện dự án này.

Lưu ý rằng trong năm 2019, đã có gần 1,5 triệu khách du lịch nước ngoài đã đến thăm thủ đô Kyiv.

Chính phủ cũng nhắc lại rằng việc tạo ra một cổng thông tin du lịch duy nhất theo chương trình hoạt động của HĐBT Ukraina được phê duyệt vào tháng 9 năm 2019.

Tài liệu xác định các lĩnh vực chính của công việc cho các bộ theo chương trình này. Chúng được trình bày một cách chi tiết hóa – với mỗi mục tiêu trong số 78 mục tiêu của Chương trình đều có khái niệm nguyên tắc và tiêu chí và đã được công bố, mà theo các tiêu chí có thể đo lường kết quả.

“Chính phủ làm cho công việc của mình trở nên minh bạch hơn – tài liệu được đưa ra thảo luận trước khi phê duyệt chính thức. Tất cả các bên quan tâm cho mỗi mục tiêu đều có thể đưa ra phản hồi”, – thủ tướng cho biết.

Nguồn: “Censor.NET

»Cùng chủ đề