Thủ tướng Alexey Goncharuk nói rằng ông đã quyết định sa thải người đứng đầu của Sở Giáo dục và Khoa học của UBHC tp Odessa Alexander Lonchakov và kêu gọi lãnh đạo cục tình trạng khẩn cấp của Ukraina loại bỏ và sau đó sa thải người đứng đầu sở tình trạng khẩn cấp ở Odesa.

Sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại một tòa nhà của trường cao đẳng trên đường phố Troitska, số 25 ở Odessa người đứng đầu của Sở Giáo dục và Khoa học của
UBHC Odessa Oleksandr Lonchakov, cũng như người đứng đầu của sở tình trạng khẩn cấp tp Odesa Gosluzhby, sở tình trạng khẩn cấp ở tỉnh Odessa Viktor Fedorchak sẽ bị miễn nhiệm.

Thủ tướng Alexey Goncharuk tuyên bố tại một cuộc họp ở Odesa ngày 08 tháng 12, phóng viên của báo “GORDON” thông báo.

“Tôi quyết định ngày hôm nay sa thải những người đứng đầu của Sở Giáo dục và khoa học của UBHC tỉnh Odesa. Ông là một người chịu trách nhiệm về phần giáo dục, nhưng do ông không đối phó với tình hình an toàn hỏa hoạn theo trách nhiệm của mình. Ông đã không ban hành các văn bản đúng cách theo quy định và hành động tương ứng để ngăn chặn hòa hoạn cho nên đã để xảy ra vụ hỏa
hoạn làm nhiều người tử vong và hủy hoại vật chất”, – ông nói.

Trên kênh Telegram của mình, Thủ tướng nói rằng lần kiểm tra cuối cùng việc tuân thủ các yêu cầu an toàn hỏa hoạn trong tòa nhà trên đường Troitskaya soo25 là vào năm 2014.

Hôm nay Goncharuk, cũng như các lãnh đạo của phái “Phụng sự nhân dân” ở quốc hội David Arakhamia, Phó trưởng Công tố của Ukraina Viktor Trepak và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học của Ukraina, Anna Novosad đến Odessa, để tưởng nhớ các nạn nhân vụ hỏa hoạn và  đã  có cuộc họp  với lãnh đạo địa
phương.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề