Nhức nhối bao nhiêu ngày tháng qua, hết từ chợ về đến nhà cả một cộng đồng người Việt tại Odessa như nhà không chủ. Nói thì hay, lúc nào cũng bảo vệ quyền lợi của dân, đặt quyền lợi của dân là trên hết. Để có được một khu Làng Sen là ước mơ của nhiều tổ chức hội đoàn người Việt trên toàn thế giới mà không thể có được, ấy thế mà Làng Sen Odessa với bao nhiêu công sức và quyết tâm để có được một nơi ở khang trang đẹp đẽ thế mà chúng ta lại để như một cái chợ ai thích ra thì ra, thích làm gì thì làm, thậm chí kẻ chộm vào phá cửa căn hộ, khiêng két đi giữa ban ngày cũng là chuyện bình thường ở đây?

Phải chăng ở đây bà con ta không chịu đóng đóng góp tiền để tự bảo vệ mình? Có chứ!  Một tháng bà con đóng góp mỗi gia đình gồm tiền quét rác và bảo vệ là 300 gờ ríp/một gia đình. Tổng số căn hộ trong Làng Sen là 300 căn hộ, tổng thu là 90 000 gờ ríp, trừ trả lương quyét dọn của 3 nhà tổng là hết khoảng 19 200 gờ ríp và quét dọn xung quanh và dưới sân là 9 600 gờ, vị chi cho quyét rác là 28 800 gờ. như vậy lấy tổng 90 000 trừ đi 28 800 còn 61200 gờ, tương đương 2 300 đô la chi cho bảo vệ, mà cả một tập thể 300 căn hộ ở Làng Sen chúng ta lại chịu thuê một đội ngũ bảo vệ như hình ảnh chúng tôi chụp sáng ngày mùng 6-4-2016 để xem đã xứng đồng tiền bát gạo mà bà con ta bỏ ra để bảo vệ cho chính bản thân mình chưa?

Nếu số tiền đóng góp đó chưa đủ để thuê một đội bảo vệ tử tế và phù hợp thì bà con ta nên nộp thêm cho đủ, còn nếu số tiền bà con nộp đã đủ mà sau khi đã rút kinh nghiệm cũng như bao nhiêu sự cố đã xảy ra và hội họp, đã kiện toàn rồi mà thuê cho bà con một đội ngủ bảo vệ nhìn tuổi đã quá U70 này thì quả thực là các bác cán bộ chỉ nói hay còn làm thì lại quá dở, lưu ý là số tiền đóng góp tại Làng Sen ngoài tiền Ga, Điện, Nước đã thu theo đồng hồ rồi, thì tiền điện cho tưới cây và ánh sáng chung của Làng đã thu mỗi gia đình một tháng là 100 gờ gip bằng 30 000, tương đương 1100 đô la chưa tính?

Ở đâu và thời nào cũng vậy, phải lấy dân làm gốc, Dân mà yên thì cộng đồng mới ổn, đằng này nồi cơm của từng gia đình không đầy, tính mạng tài sản của họ đang bị đe dọa thử hỏi những người mang danh cán bộ ở đây suy nghĩ gì? nhìn từ việc tổ chức đội bảo vệ của Làng Sen?

Phóng viên báo Người Việt Ukraina

»Cùng chủ đề
Việt Nam học ở Kiev

23 Tháng Ba 2016