Bắc Triều Tiên ngày 13/1 tuyên bố sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân chừng nào Mỹ chưa thay đổi “chính sách thù địch” đối với nước này và chứng tỏ không phải là mối đe dọa hạt nhân đối với Bình Nhưỡng.