Bộ trưởng Bộ phát triển Kinh tế, Thương mại và Nông nghiệp của Ukraina Timofey Milovanov nói rằng dự luật số 2178-10 về thị trường đất đai đã được phê duyệt để cho lần đọc thứ hai ở quốc hội, và nói về các điều khoản chính trong phiên bản cuối cùng này.

Vào ngày 28 tháng 12, ủy ban nông nghiệp đã xem xét tất cả các sửa đổi của dự luật số 2178-10  về thị trường đất đai.  Điều này đã được  Bộ trưởng Bộ Phát
triển Kinh tế,  Thương mại và Nông nghiệp của Ukraina  Timofey Milovanov công bố trên trang Faceebook.

Theo ông Milovanov, ủy ban chuyên môn của quốc hội đã phê chuẩn phiên bản cuối cùng của dự luật cho lần đọc thứ hai.

Trong phiên bản này của dự luật,    đề xuất thiết lập giới hạn tập trung đất đai trong tay một người không quá 10 nghìn ha và chỉ cho phép công dân Ukraina, nhà nước, cộng đồng địa phương và các doanh nghiệp Ukraina do Ukraina thành lập được phép mua đất.

Các điểm sau đây cũng đã được phê duyệt trong tài liệu cuối cùng này:

  • vấn đề tiếp cận đất đai đối với người nước ngoài sẽ được quyết định bởi người Ukraina trong một cuộc trưng cầu dân ý;
  • các ngân hàng sẽ có thể cho vay và lấy các lô đất làm tài sản thế chấp. Nếu đất trở thành tài sản của ngân hàng thì tổ chức tài chính (ngân hàng, -nd) sẽ phải bán nó trong vòng hai năm;
  • giá trị của đất không được thấp hơn giá trị thông thường trên thị trường.

Vào ngày 28 tháng 12, ủy ban chuyên môn đã đề nghị quốc hội thông qua dự luật.

Từ năm 2002, Ukraina đã có lệnh hoãn dựu luật cho phép bán đất nông nghiệp. Vào ngày 20 tháng 12 năm 2018, Quốc hội Ukraina đã gia hạn dự luật này đến năm 2020.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề