Nghiên cứu mới đây xác nhận rằng giày cao gót không làm gia tăng sự phát triển của bệnh viêm khớp gối. Mặt khác, trên thực tế giày cao gót được coi như cách giảm bớt sự nguy hiểm của bệnh này.