Kể từ ngày 1 tháng 11 hệ thống vé điện tử sẽ làm việc theo chế độ thử nghiệm, bạn có thể mua vé điện tử để đi trên các phương tiện công cộng.

Trên các phương tiện công cộng đã đặt 1500 máy khử vé (“xé vé”).

Nhờ hệ thống thanh toán này mọi thanh toán có thể tiến hành bang điện tử, không bằng tiền mặt, không cầm mua tích kê sắt. Cái mới này không chỉ có mang lại tiện lợ mà còn mang lại lợi nhuận cho ngân sách.

Hệ thống làm việc như thế nào

Phụ thuộc vào loại và nhu cầu của hành khách vé điện tử thống nhất sẽ có dạng vé giao thông, ngân hàng hoặc vé ưu tiên.

Mã QR (QR-Code) cho học sinh và sinh viên, hoặc App đặc biệt trong điện thoại.

Để thanh toán một lần đi không cần phải mua vé thẻ nhựa – có một vé giấy đặc biệt có in mã QR.

Để thanh toán chuyến đi hành khách cần đem Thẻ tới má khử có tên (Validator) hoặc cho vào khe kiểm soát ở tàu điện ngầm Metro, sau đó tiền sẽ được trừ đi tự động đúng giá quy định.

“Đối với hành khách vé duy nhất cho tất cả các phương tiện giao thông – đó là sự ích lợi và tiện dùng. Vé điện tử – đó là sự nâng cao mức an toàn trên đường đi. Lái xe có thể hoàn toàn tập trung cho điều khiển phương tiện, chứ không phải lo chuyện vé”, – thị trưởng Kyiv Klichko giải thích.

Vé điện tử có hieeuuj lực đối với tất cả các phương tiện giao thông công cộng, kể cả tàu điện, tàu nhanh.

  • Mỗi người kiểm soát vé sẽ có máy mang theo, hành khách trình vé và máy sẽ ghi nhận ngày, thời gian và địa điểm thanh toán.
  • Sau khi mua vé điện tử bạn có thể lập một văn phòng người dùng phương tiện trên mạng giao thông công cộng của Kyiv.

Nguyên tắc hoạt động của thẻ là bạn đưa vào Thẻ một lượng tiền nhất định mà mỗi lần sử dụng phương tiện thì tiền trên thẻ lại bị trừ đi số tiền bằng giá vé.

Obozrevatel

»Cùng chủ đề