Trừ Nhật Bản, Brunei, ở hầu hết thị trường lao động, phí môi giới đều giảm ít nhất là 50 USD và nhiều nhất là 2.000 USD. Việc giảm phí nhằm kích cầu xuất khẩu lao động, ngăn chặn việc thu phí tuỳ tiện gây bất lợi cho lao động.

Theo quyết định 61 mới ban hành của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mức tiền môi giới tối đa một lao động nam phải trả cho bên trung gian môi giới Malaysia là 300 USD, với lao động nữ là 250 USD, giảm 50 USD so với quyết định 05 áp dụng từ đầu năm 2007. Tại thị trường Đài Loan, phí môi giới tối đa đối với lao động giúp việc gia đình, chăm sóc sức khỏe đã giảm từ 1.000 xuống 800 USD.

Tại Trung Đông, cụ thể là Qatar, các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Bahrain, Oman, phí môi giới lao động không nghề là 300 USD, lao động có nghề là 400 USD, giảm 100-150 USD so với quy định cũ. Phí môi giới giảm nhiều nhất là Australia, tới 2.000 USD, còn 3.000 USD, nhưng vẫn cao nhất trong các thị trường xuất khẩu lao động.

Quyết định 61 cũng nêu rõ mức phí môi giới tối đa ở một số thị trường mới mở như Bungaria 500 USD, Ucraina, Nga, Belarusia, Latvia, Litva và Estonia đều là 700 USD cho một lao động. Tại thị trường Síp, phí môi giới tối đa cho lao động làm việc tại gia đình là 350 USD.

Phí môi giới là khoản chi phí mà doanh nghiệp phải trả cho bên môi giới để ký kết và thực hiện hợp đồng cung ứng lao động. Lao động có trách nhiệm hoàn trả cho doanh nghiệp một phần hoặc toàn bộ tiền môi giới theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Tiền môi giới không áp dụng đối với lao động đã hoàn thành hợp đồng ký với doanh nghiệp và được chủ sử dụng gia hạn hoặc ký hợp đồng mới.

Hồng Khánh