Phát hiện thấy máy nghe lén trong phòng làm việc của mình, ông
Truba thông báo trên kênh Telegram hôm thứ 7.

Ông Truba, giám đốc cơ quan Văn phòng điều tra nhà nước DBR.

“Ngày hôm nay tôi phát hiện trong phòng làm việc của mình máy nghe lén được gắn rất chuyên nghiệp vào hệ thống thông khí. Các chuyên gia đã làm việc. Máy nghe lén một nay nhiều nơi chúng toi sẽ tìm hiểu, và sẽ tìm hiểu là do ai đặt vào”, – ông Truba viết.

Theo lời ông, tại nơi phát hiện có một nhóm điều tra tố tụng làm việc. nói riêng là các chuyên gia chất nổ và thiết bị nghe trộm đang khảo sát.

“Tôi chẳng hạn muốn biết điều này liên quan tới nguyện vọng của một số chính trị gia thường xuyên xông tới chỗ tôi và phẫn nộ khi mở các cuộc điều tra mà họ có tên trong danh sách đối tượng vụ án. Trong những gì ghi được không có gì thú vị về bản thân tôi, còn tình hình điều tra các vụ tố tụng mà chúng toi thảo luận với các điều tra viên – vâng thì đó là điều đáng quân tâm. Kể cả các vụ nỏi cộm”, – giám đốc DBR thông báo.

Hình: máy nghe lén phát hiện được trong phòng làm việc của ông Truba >>

Trước đó ông Truba thông báo rằng, Cục điều tra nhà nước DBR điều tra tổng cộng 2670 cụ hình sự trong lĩnh vực công vụ và tham nhũng.

Luật về thành lập DBR được quốc hội thông qua vào tháng 11 năm 2015. Việc thành lập cơ quan này được tiên liệu bởi Hiếp pháp và các chức năng điều tra trước xét xử của cơ quan công tố tối cao được chuyển cho cơ quan này. Thầm quyền điều tra của Văn phòng Cục điều tra nhà nước bao gồm: DBR điều tra các vụ tội phạm được thực hiện bởi các công chức cấp cao nhất, cán bộ cơ quan NABU, và SAP (hai cơ quan chống tham nhũng -nd), đồng thời cả các tội phạm quân sự.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề