Cuộc gặp gỡ của tổng thống với giám đốc IMF diễn ra bên lề Diễn đàn kinh tế ở Davos.

Hai bên đã tỏ thái độ hài lòng về chương trình hợp tác Standby giữa Ukraina và IMF.

“Poroshenko và Lagard đã thảo luận triển vọng tăng trưởng kinh tế của Ukraina trong năm 2019. Đã nhấn mạnh rằng thâm hụt ngân sách nhà nước, lạm phát, dự trữ ngoại hối tương xứng với các thông số theo tài liệu mà hai bên đã ký kết theo chương trình hợp tác”, – trong thông báo nêu rõ.

Tổng thống Poroshenko đồng thời thông báo cho giám đốc IMF về những biện pháp cải cách thuế vụ và thuế quan, bảo đảm sự ổn định và hiệu quả của lĩnh vực tài chính, đồng thời tiến hành tư nhân hóa rộng lớn.

“Bà Lagard đánh giá cao vai trò thủ lĩnh của Poroshenko trong tiến hành cải acchs ở Ukraina và tỏ thái độ tin tưởng vào sự thực hiện toàn bộ chương trình hợp tác trong vòng năm 2019”, – trong thông báo cho biết.

Lưu ý rằng, chương trình mới hợp tác với IMF “Stand-by” tiên liệu ba lần chuyển ngân cho Ukraina trên 2,6 tỉ đô la cho tới hết năm 2019.

Trong năm 2019 Ukraina phải trả nợ cho IMF 1,8 tỉ đô la.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề