Việc
thực hiện nhanh chóng cải cách điền địa ở Ukraina có thể dẫn đến những sai lầm không thể sửa chữa, – giám đốc điều hành của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu (EBRD) cho Đông Âu và Caucuse, ông Matteo Patrone quả quyết. Ông nói điều này trong Diễn đàn kinh tế quốc tế Kyiv vào thứ 7, báo cáo của Interfax-Ukraina.

Câu thần chú mà chúng ta liên tục nghe thấy, kể cả ở Mariupol tuần trước, là “chúng
ta cần phải vội vàng, làm mọi thứ nhanh nhất có thể, vâng, sẽ có những sai lầm, nhưng sau đó chúng ta sẽ sửa chúng”. Không thể được phạm sai lầm trong cải cách điền địa vì chúng sẽ không thể đảo ngược. Hãy tạm dừng nghỉ ngơi, hãy suy nghĩ rồi làm mọi thứ dần dần và chính xác. Và chúng ta sẽ bảo vệ quyền của những người nông dân nhỏ bé”, – ông nói.

Ý kiến ​​tương tự được chia sẻ bởi ông Sulacru, Phó Giám đốc Tài chính doanh
nghiệp của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu.

“Ukraina không nên vội vàng… Tôi khuyên các bạn nên làm điều đó dần dần, từng giai
đoạn, lúc đầu giải quyết vấn đề đất đai thuộc sở hữu nhà nước, tư nhân hóa nó”, – ông Sulakru lưu ý.

Đồng thời, người đứng đầu quỹ đầu tư Dragon Capital, ông Tomas Fiala chỉ ra rằng, giới
doanh nghiệp dự kiến ​​thị trường điền địa sẽ mở cửa từ ngày 1 tháng 10 năm 2020.

Nguôn: lb.ua

»Cùng chủ đề