Số tiền của hợp đồng cho vay sẽ lớn hơn thỏa thuận trước đó, vào năm 2019. Người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, bà Kristalina Georgieva, xác nhận rằng Ukraina phải đáp ứng hai điều kiện để nhận tiền – thông qua luật về việc không trả lại ngân hàng cho chủ cũ và bỏ phiếu cho thị trường đất đai.

Điều này được nêu trong tuyên bố của bà trên trang web IMF.

Đồng thời, bà nói rằng số tiền của chương trình cho vay mới có thể nhiều hơn 5,5 tỷ đô la đã được thỏa thuận vào năm 2019.

Tuần trước, có sự tiến bộ rất tốt trong các thỏa thuận với chính quyền Ukraina về cơ chế mới cho chương trình cấp tài chính mở rộng (EFF). Việc áp dụng luật nhằm cải thiện hệ thống giải quyết các vấn đề ngân hàng và cải cách điền địa sẽ cho phép chúng tôi tiến lên nhanh chóng, hoàn thiện các thông số của thỏa thuận mới với quyền truy cập rộng hơn, nhiều hơn so với những thỏa thuận trước đây”, – bà nói.

Nhớ lại rằng vào cuối tháng 12, Ukraina đã nhất trí về một chương trình cho vay mới với IMF với số tiền 5,5 tỷ USD, nhưng phía Ukraina vẫn chưa hoàn thành các điều khoản của quỹ. Đặc biệt hai điều kiện nêu trên đã được thỏa thuận nhưng phía Ukraina không duets khoát và vì lý do này phía IMF hoãn chương trình lâu dài, cho tới khi hai nghĩa vụ cơ bản được phía Ukraina thực hiện.

Phía Ukraina nhiều lần nói bóng gió, có vẻ như không cần hợp tác với IMF thì cũng có thể phát triển đất nước nhờ vào các nhà đầu tư cá nhân và đầu tư trong nước. Nhưng quan điểm này đã thất bại trên thực tế. Giờ đây đứng trước nguy cơ phá sản của nền kinh tế và do quá trình khủng hoảng kinh tế được thúc đẩy nhanh hơn vì dịch bệnh coronavirus cho nên chính quyền đã có những chuyển biến tích cực (bằng nhân nhượng) trong thương lượng với IMF.

Trong khi đó

Vào ngày 26 tháng 3, Ngân hàng Quốc gia Ukraina (NBU) một lần nữa bắt đầu bán tiền trên sàn vốn liên ngân để duy trì tỷ giá hối đoái và bán 11 triệu đô la vào thứ năm.

Điều này đã được báo cáo bởi dịch vụ báo chí của NBU.

“Hôm nay, Ngân hàng Quốc gia đã bán ít hơn 11 triệu đô la trên thị trường ngoại hối liên ngân hàng. Đây là can thiệp đầu tiên để bán ngoại tệ trong ba ngày qua”, báo cáo cho biết.

Nhìn chung, theo NBU, thị trường có vẻ bình tĩnh hơn nhiều so với khi dịch coronavirus bùng phát vào đầu tháng 3.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề