Các tòa án quận ở Kyiv cũng bị xóa sổ, tahy vào đó bằng các tòa án khu vực. Sặc luật số 449 ngày 29 tháng 12 đã được tổng thống ký, theo đó 117 tòa án quận huyện được xóa sổ và thành lập nên 50 tòa án khu vực.

Nói riêng tại Kyiv tất cả các tòa án quận đã được hủy bỏ – Pecherskiy, Solomenskiy, Desnianskiy, Podolskiy, Sviatosinskiy, Darnitskiy, Dneprovskiy, Obolonskiy, Golosseyevskiy và Shevchenkovskiy.

Thành lập mới các tòa án khu vực để thay thế tòa án quận: Tòa án khu vực 1 gồm quận Desnianskiy và Golosyevskiy, tòa án khu vực 2 – Desnianskiy, tòa án khu vực 3 – quận Pecherrskiy và quận Golosyevskiy, tòa án khu vực 4 – quận Sviatosinskiy và Solomenskiy, tòa án khu vực 5 – quận Shevchenkovskiy và tòa án khu vực 6 – quận Podonskiy và Obolonskiy.

Ngoài ra, bằng sắc luật nói trên đã xóa sổ 25 tòa án quận và thành lập 25 tòa án khu vực tại các trung tâm của các tỉnh và một số huyện.

Ngoài ra, cũng bằng sắc lệnh này thành lập thêm 205 tòa án khu vực bằng cách tái tổ chức lại các tòa án huyện.

Như đã thông báo, tất cả các thẩm phán ở ukraina đều phải trải qua sát hạch lại bằng đánh giá độc lập.

Tổng thống đồng thời cũng ủng hộ đề xuất của Hội đồng công lý tối cao về cử tạm thời các thẩm phán cho các tòa án khu vực trong khi chưa tuyển chọn được thẩm phán mới. Có 150 chức vụ thẩm phán đã được chấp nhận tạm thời cho các tòa án khu vực. Một số thẩm phán cũng tạm thời được chuyển sang các tòa án khu vực ở các địa phương theo thể thức đi công tác để làm việc tạm thời với thời hạn nửa năm.

Nguồn: fakty

»Cùng chủ đề