Từ ngày 7 đến 13-9-2009 giá bán trung bình căn hộ 1-3 phòng trên thị trường nhà cũ Odessa tăng 0,61% lên 1279 $/m2.

Theo thông tin từ công ty “SV Development” giá nhà rẻ nhất tại Odessa vẫn là Làng Kotovski, trung bình 948 $/m2, đắt nhất là quận Primorski, trung bình 1489 $/m2.

Xếp hạng thứ tự giá bán căn hộ tại các quận Odessa như sau (thị trường nhà cũ):
quận Primorski: tăng 0,71% (10$) lên 1489 $/m2.
quận Tairovo: tăng 0,67% (8$) lên 1197 $/m2
quận Cheremuski: tăng 0,18% (2$) lên 1 094 $/m2
quận Moldavanka: tăng 0,45% (4$) lên 980 $/m2
làng Kotovski: tăng 0,43% (4$) lên 948 $/m2

Từ ngày 1 đến 6-9-2009 giá bán trung bình căn hộ 1-3 phòng trên thị trường nhà cũ Odessa tăng 0,82% (10$) lên 1271 $/m2.

Lê Tâm
theo LIGABusnesInform