Giá gas cho các hộ gia đình sẽ tăng lên 9852 UAH / 1.000 mét khối từ ngày 1 tháng 5 năm 2019 và cũng có thể tăng lên mức 12314 UAH từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. ЭП viết về điều này, dựa trên “Quy định về các nghĩa vụ đặc biệt”.
Theo văn bản này thì từ ngày 1 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, NAK Naftogaz của Ukraina phải bán/ cung cấp khí đốt tự nhiên cho nhu cầu của nhân dân với mức giá được tính theo công thức sau:
Ц = (Цбаз х Кд), trong đó Ц là giá bán /cung cấp khí đốt thiên nhiên; Цбаз – là giá bán trung bình khí đốt thiên nhiên của Naftogaz cho các nhà tiêu dùng công nghiệp, được dùng để tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 đến ngày 30 tháng 9 năm 2018.
Кд- tỷ lệ chiết khấu.
Biết rằng chỉ số Цбаз bằng 8981 UAH/ 1 nghìn mét khối.
Chỉ số Кд sẽ là: 0,6943 – để tính giá khí đốt tự nhiên từ ngày 1 tháng 11 năm 2018; 0.8 – để tính giá khí đốt tự nhiên từ ngày 1 tháng 5 năm 2019.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, giá mua khí đốt tự nhiên không thể cao hơn giá bán trung bình của khí tự nhiên cho các nhà tiêu dùng công nghiệp, tức là, nó sẽ gần với giá thị trường.
Như vậy, trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 11 năm 2018 đến ngày 1 tháng 5 năm 2019, giá khí đốt cho các hộ gia đình sẽ là 6,235 UAH chưa bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển và phần cộng thêm của các Hãng gas cấp tỉnh облгаз.
Nếu cộng thêm thuế GTGT, chi phí vận chuyển và phần cộng thêm của các Hãng gas cấp tỉnh облгаз, mức giá này sẽ là 8550 UAH / 1 nghìn mét khối,như đã được chính phủ công bố trước đó.
Từ ngày 1 tháng 5 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, giá khí đốt cho các hộ gia đình phải là khoảng 9851,66 UAH / 1 nghìn mét khối, ЭП đã tính. Và từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, giá thị trường cho khí đốt, với điều kiện chỉ số Цбаз được giữ nguyên, sẽ ở mức khoảng 12313,85 UAH, theo văn bản “Quy định về các nghĩa vụ đặc biệt”.
Xin lưu ý là, thứ Sáu tuần trước, Nội các Chính phủ đã quyết định tăng giá gas cho các hộ gia đình lên 23,5%. Đồng thời, vào tháng Mười và tháng Mười Một, cư dân của Kiev sẽ nhận được hóa đơn nộp tiền lò sưởi với giá cũ.
Sau đó, Thủ tướng Ukraina Volodymyr Groysman nói rằng giá khí đốt trong mùa sưởi ấm này sẽ không tăng nữa.

Vũ Đình Thiềng dịch thuật

»Cùng chủ đề