Tập đoàn dầu khí Ukraina “Naftogaz” vào tháng 3 năm 2019 sẽ giảm giá khí đốt cho các xí nghiệp công nghiệp 15,1% – tới mức 8 886 Hrivnia/1000m3, kể cả thuế VAT, cơ quan báo chí của Naftogaz thông báo.

Giá này rất thời sự cho người tiêu dùng mua khí đốt trả trước để sản xuất với khối lượng trên 50 ngàn mét khối trong tháng, với điều kiện không có nợ đối với Naftogaz.

Đối với các xí nghiệp công nghiệp khác – không trả trước thì giá là 9 792 cho `1000 mét khối (đã có thuế). Giá này vẫn thấp hơn giá trong tháng 2 năm 2019.

Như đã biết, kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2015 ở Ukraina khí đốt chuyển sang theo giá thị trường theo luật đã được thông qua. >>закон о рынке природного газа. Luật này tước quyền của Ủy ban quốc gia thực hiện điều tiết trong lĩnh vực năng lượng, tước quyền định giá  cho khí đốt dành cho công nghiệp. Từ thời gian này tập đoàn Naftogaz cung cấp khí đốt cho các xí nghiệp theo giá thị trường.

Mùa thu năm 2018 HĐBT đã thông qua quyết định nâng giá khí đốt cho người dân lên 23,5% – trong khuôn khổ nghĩa vụ đã nhận với IMF. Thời điểm tiếp theo nâng giá khí đốt cho dân dùng là ngày 1 tháng 5 năm 2019.

Bộ trưởng tài chính Oksana Makarova trước đó đã lưu ý rằng, IMF khuyến nghị Ukraina nâng biểu giá khí đốt tới mức giá thị trường. Chi phí cho nhà ở cộng đồng đối với hộ nghèo được trợ cấp bù giá bằng tiền mặt theo đúng địa chỉ.

Nguồn: sevodnya

»Cùng chủ đề