Ngày 3 tháng 8 Ngân hàng quốc gia Ukraina (NBU) đã phải ra sàn bán ngoại hối nhằm giảm căng thẳng về nhu cầu ngoại tệ/

Theo thông báo nhu cầu đăng ký mua đô la là 75 triệu, NBU đã mang ra bán đấu giá 50 triệu đô la. Thông tin được công bố trên website của nhà điều tiết. >>сайте регулятора.

Tỉ giá cân nhắc bình quân đấu giá là 27,0886 uah/usd.

Đây là lần thứ 3 NBU bán đấu giá đô la trong tuần qua.

Hôm thứ 3, 31 tháng 7 NBU bán 28,1 triệu đô la với giá 26,86 uah/usd, hôm thứ 5, ngày 2 tháng 8 – 100 triệu đô la với giá 27,01 ush/usd.

Trong tháng 7 NBU bán ra 163 triệu usd, mua vào 99 triệu usd.

Trong thời gian mới đây đồng nội tệ bị mất giá do một số lớn ngoại tệ được đưa ra khỏi Ukraina bởi những cá nhân và pháp nhân có hộ khẩu thường trú ở nước ngoài (non-resident). Non-resident đã chốt lời và đưa về nước một số lớn ngoại tệ do các hạn chế tác vụ với ngoại hối đã được NBU tự do hóa (gỡ bỏ).

Nguồn: lb.ua 

»Cùng chủ đề