Ngày 6 tháng 12 NBU thiết lập giá chính thức cho

đô la – 27,98uah;

euro – 31,76uah;

10 rúp nga – 4,19ush.

Như vậy so với giá ngày hôm qua đô la tụt giá 15 cô pếc, xuống dưới ngưỡng tâm lý – 28 ush.

Như vậy giá đô la đã xuống dưới mức trước khi có cú nhảy vọt nhân ban bố tình trạnh có chiến tranh. Khi đó NBU cũng đã cảnh báo giá đô la tăng vọt không phải do nguyên nhân kinh tế căn bản mà do tâm lý đầu cơ tạo ra.

Dự báo

Theo kịch bản của ngân sách ba năm, trong năm 2018 giá đô la dự tính trong năm 2018 là 29,3uah, 2019 – 30,5uah, 2020 – 31uah.

Tuy nhiên, trong ngân sách năm 2018 tính toán với giá đô la 30,1uah.

Bộ tài chính và NBU quả quyết rằng, tỉ giá này chỉ là định hướng chứ không phải là dự báo, không nên hiểu nó là dự báo mà là chỉ số mang tính kỹ thuật có “đệm an toàn phòng ngữa”.

Trong ngân sách năm 2019 tỉ giá đô la được tính toán ở mức 29,4uah.

Trong dự báo của IMF giá đô la bình quân theo kết quả năm 2018 là 27,7uah, trong năm 2019 – tăng 5,89%, nghĩa là cỡ 28,655uah, còn trong năm 2020 – tăng 4,4%, đạt mức 29,925uah/usd.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề