Giá tiền mặt của các đồng ngoại tệ Dô la và Euro đã giảm đáng kể trong ngày thứ ba, 23 tháng 7.

Giá trung nình đô la tiền mặt tại các ngân hàng của Ukraina so với hôm thứ 6 đã giảm 19,35 cô pếc đạt mức – 25,58uah.

 Giá bán giảm 19,7 cô pếc, đạt mức 25,87uah. Giá bán cao nhất – 25,85uah, đạt mức 25,65uah, giá bán thấp nhất – 25,65uah

Giá bình quân mua euro giảm 30,9 cô
pếc – 28,5884uah.

Giá bán bình quân giảm 29,5 cô pếc –
29.0567.

Có thể bán euro đắt hơn với giá 28,7uah, mua với rẻ hơn với giá 29,13uah.

Giá giao dịch trên sàn liên ngân vào cuối ngày: 25.62/25,65uah

Lưu ý rằng các chuyên gia trước đó dự báo giá có thể gia tăng
từ cuối tháng 7. Nhưng thực tế trend có vẻ ngược lại.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề