Ngày 26-8 Ngân hàng quốc gia Ucraina đã tiến haàn đấu giá ưu đãi bán đô la Mỹ cho các khách hàng cá nhân, cũng như các chủ thể hoạt động kinh doanh là cá nhân để thanh toán nợ tín dụng.

Ngày 26-8 Ngân hàng quốc gia Ucraina đã tiến haàn đấu giá ưu đãi bán đô la Mỹ cho các khách hàng cá nhân, cũng như các chủ thể hoạt động kinh doanh là cá nhân để thanh toán nợ tín dụng.

Theo thông tin từ NBU cuộc đấu giá hôm thứ 4 đã bán 28 triệu 200 nghìn $ cho 75 ngân hàng. Tất cả các ngân hàng tham gia đấu giá đã được mua đô la Mỹ với giá 8,00 grivna/$.

Trước đó NBU thông báo sẽ tiến hành hai lần can thiệp mục tiêu vào các ngày 25 và 27-8 nhằm bán ngoại tệ chuyển khoản bằng grivna để giúp các chủ thể của thị trường thực hiện các giao dịch chuyển đổi ngoại tệ. Số ngoại tệ chuyển khoản mà các ngân hàng được mua của NBU sẽ phải chuyển thành tiền mặt và bán hết cho người dân trong vòng 5 ngày. NBU cũng hạn chế tỷ giá bán ra ngoại tệ tiền mặt không được cao quá 2% so với giá mua của NBU.

Phuong Anh
theo LIGABusnesInform

»Cùng chủ đề