Ngưỡng tâm lý mới là 26 Hrivnia cho một đô la có bẻ như là trở thành hiện thực.

Ngày 13 tháng 5 giá mua đô la đã sút giảm 20 cô-pếc, giá bán giảm 8 cô-pếc.

Nhà điều tiết thiết lập giá định hướng cho ngày 14 tháng 5 là 26,11 uah/usd.

Như vậy đồng đô la ngày 14 tháng 5 tiếp tục giảm giá so với trước đó 9 cô-pếc.

Theo dữu liệu bộ tài chính, trên thị trường tiền mặt giá đô la sụt giảm mạnh. Giá mua đô la sụt 20 cô-pếc, giá bán sụt 8 cô-pếc.

Giá mua đồng euro giảm 20 cô-pếc, giá bán giảm 3 cô pếc.

Các chuyên gia đánh giá mức giá đô là trong tháng này hoàn toàn có thể tiếp cận con số 26uah/usd và Trend này hoàn toàn thực tế.

Lưu ý rằng NBU quyết định khởi động Hệ thống thanh toán mới có tên LEO.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề