Tính đến 17:30 ngày 9-4-2009 đa số các ngân hàng và quầy thu đổi ngoại tệ đều giữ giá mua và bán đô la ở mức ngày hôm qua.

 

Tính đến 17:30 ngày 9-4-2009 đa số các ngân hàng và quầy thu đổi ngoại tệ đều giữ giá mua và bán đô la ở mức ngày hôm qua. Giá mua – 8000 grivna, bán – 8,1000 grivna.

Giá mua 1 đô la của các ngân hàng và quầy thu đổi ngoại tệ dao động trong khoảng 7,8400 – 8,0550 grivna.

Giá mua vào tốt nhất tại các địa điểm sau:

Syntez Absolut: 8,0550 gr/$

Activ-Bank, Yunex, Altair-Group: 8,0520 gr/$

Giá bán ra 1 đô la dao động trong khoảng 8,0600 – 8,1500 gr/$

Giá bán ra tốt nhất tại các điểm sau:

Ngân hàng Tiết kiệm Nga, SDYUSOR-Kiev: 8,0600gr/$

Prime Bank, SVEDBANK, Nika: 8,0700 gr/$

Ngày hôm nay các ngân hàng và các quầy thu đổi ngoại tệ thường mua 1 euro với giá 10,5000 gr., không khác biệt so với hôm qua và bán ra với giá 10,8000 gr., thấp hơn giá hôm qua 5,00 cô pếch.

Giá mua vào 1 euro dao động trong khoảng 10,2500 – 10,7200 gr/eu

Giá mua vào euro tốt nhất tại các điểm sau:

Activ-Bank: 10,7200 gr

Zakhidincombank KO số 2, Yunex, EVRO: 10,7100 gr.

Giá bán ra 1 eur dao động trong khoảng từ 10,7400 – 11,1000 gr.

Giá bán ra euro tốt nhất tại các điểm:

Yunex: 10,7400 gr.

Sáng kiến Tài chính: 10,7499 gr.

Ngày hôm nay các ngân hàng thường mua 10 rúp theo giá 2,2000 gr, không khác biệt so với giá hôm qua và bán ra với giá 2,5000 gr, thấp hơn giá hôm qua 10,00 cô pếch

Giá mua vào 10 rúp dao động trong khoảng 1,9500 – 2,3550 gr.

Giá mua vào tốt nhất tại:

Inter: 2,3550 gr.

Altair-group: 2,3500 gr.

Giá bán ra 10 rúp dao động trong khoảng: 2,4000 – 3,0000 gr.

Giá bán ra tốt nhất tại:

Credit-Dnhiepr KF, Transbank, Absolut, Acroprom, Altair-group, Artada, Inter, Marja, Nika: 2,4000 gr.

Ngân hàng Tiết kiệm Nga: 2,4300 gr.

Thông tin được tổng kết trên số liệu

Phương Anh
theo Finance

»Cùng chủ đề