Ngày 4 tháng 7 ngân hàng quốc gia Ukraina đã đặt giá chính thức của đô la dưới ngưỡng tâm lý – 25,99uah/usd. Giá euro – 29,55uah/euro. Rúp nga – 4,4uah/10rur.

Như vậy so với giá đô la ngày 3 tháng 7 đã giảm xuống dưới mức tâm lý – 26uah/usd.

Hôm 3 tháng 7 giá đô la trên sàn liên ngân đã giảm xuống mức 25,97-25,99 uah/usd.

Exchange Trend >>

Vào cuối ngày 4 tháng 7 giá đô la dừng lại ở mức 26,04-26,06 vào cuối phiên giao dịch, nghĩa là giá đô la có tăng lên so với đầu phiên giao dịch ở mức 25,99 uah/usd.

Theo kịch bản của ngân sách đề ra trong năm 2017 giá đô la tính ở mức 27,8 uah/usd, vào năm 2018 – 29,3uah/usd, vào năm 2019 – 30,05uah/usd, còn tới năm 2020 – 31 uah/usd.

Các chuyên gia của trung tâm Razumkov quả quyết giá đô la trong quý III và IV năm 2017 sẽ vào khoảng 27uah, còn chuyên gia hãng Concord Capital – 28,5uah.

Nguồn: Sevodnya/liga.net

»Cùng chủ đề