Tại liên ngân hàng ngày 27-7  giá mua vào là 22,1, bán ra 22,1700, giá của NBU là 22,0735. Ngày 28-7 mua vào là 22,05, bán ra 22,1200, NBU cũng hạ xuống là 22,0395. ngày hôm nay 29-7 tại liên ngân hàng là 22,02 mua vào, bán ra hạ xuống là 22,07 và NBU vẫn giữ là 22,0396.

Đêm ngày 29-7 rạng sáng ngày 30-7 giá của NBU tăng lên là 22,0736, trưa nay giá của các liên ngân hàng đã tiếp tục hạ giá đến 3 lần, giá bán cuối cùng trong ngày là 22,09 hạ xuống 21,05 chênh xo với hôm qua là 104 gờ ríp/100 USD.

Giá đô la tại thị trường tự do cũng hạ tức thì là 22,80/1USD. Giá còn vẫn tiếp tục hạ.

»Cùng chủ đề