Trong tháng 4 giá nhà nước trên thị trường sơ cấp ở Kyiv ở mức 23,265 ngàn Hrivnia/m2. Trong năm nay giá đã tăng lên 0,7%, nhưng so với tháng 3 năm 2015 lại giảm 7,9%.

Số nhà ở thuộc loại tiện nghi đã đắt lên 0,9% – đạt mức giá 21,419 ngàn Hrn/m2.

Các loại nhà ở khác giá giảm:

Loại Econom (rẻ tiền) – giảm 0,9%, đạt mức 16,315 ngàn Hrn/m2;

Loại Business (sang) – 1,4%, đạt mức 27,556 Hrn/m2;

Loại Premium (siêu sang) – 1,2%, đạt mức 45,139 ngàn Hrn/m2.

Nhà ở rẻ nhất ở quân Desnyanskiy. Giá bình quân ở mức 14,603 ngàn Hrn/m2. Đắt nhất ở quận Pecherskiy, nơi có giá trong bình 38,356 ngàn hrn/m2.

Estate Value Trend >>

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề