Theo tính toán của Cty tư vấn ‘SV Development’ thì giá bán trung bình của các căn hộ 1-3 buồng trên thị trường thứ cấp ở Kyiv từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 5 năm nay đã giảm xuống 0,2% (3usd) – dưới $1515/1m2.

Theo thông báo này thì trong thời gian nói trên giá căn hộ rẻ nhất là ở quận Darnhitsky – 95/1m2; giá đắt nhất ở quận Pechersky – 95/1m2.

Theo số liệu của Cty này, trong thời gian đó sự tụt giá trung bình của 1m2 nhà ở tại quận Obolonsky là 0,58% (9usd) – xuống dưới 78; Ở quận Dnheprovsky là 0,12% (1usd) – dưới 11/1m2; Ở quận Goloseyevsky là 0,38% (6usd) – dưới 25/1m2; Ở quận Solomensky là 0,06% (1usd) – dưới 75/1m2; Ở quận Pechersky là 0,36% (9usd) – dưới 95/1m2; ở quận Podolsky là 0,34% (5usd) – dưới 97/1m2; Ở quận Darnhitsky là 0,12% (1usd) – dưới 95/1m2; Ở quận Desnyansky là 0,12% (1usd) – dưới 95/1m2.

Trong khi đó ở quận Svytoshinsky và quận Shevchenkovsky giá lại ổn định, và tương ứng là – 1263 và 1979 usd/1m2.

Cty cho biết giá cả tính toán trên thực tế của các hợp đồng mua-bán đã ký kết. Như đã thông báo trước đây, trong tháng 4 mức tụt giá trung bình là 9,17% (153usd

Hoàng xuân Kiểm
theo UNIAN