Naftogas Ucraina đã thanh toán toàn bộ tiền mua khí đốt tháng sáu, đại diện chính thức của Gasprom Sergay Kuprianov thông báo với hãng RIA Novosti.

“NAK Naftogas Ucraina đã thanh toán hết tiền mua khí đốt của tháng sáu. Đó là kết quả tốt, nhưng cũng nên lưu ý rằng lượng khí đốt mua trong tháng sáu là rất thấp, trung bình chỉ khoảng 33 triệu m3/một ngày đêm”, – ông nói.

Ông Kuprianov đồng thời cho biết, Ucraina đã tăng lượng nhận khí đốt của tháng bảy lên 4 lần so với lượng mua trong tháng sáu. “Sang tháng bảy Ucraina đã tăng lượng nhận khí đốt lên 120 m3/một ngày đêm. Như vậy là lượng khí đốt Ucraina mua thực tế trong tuần đầu tiên của tháng bảy đã tăng gấp 4 lần!”.

Hiển nhiên là phần lớn số khí đốt này sẽ chưa được bán ngay cho người tiêu thụ, mà được dự trữ vào hầm ngầm, có nghĩa là nghĩa vụ thanh toán trong tháng tám sẽ vẫn là một nỗ lực nữa cả đối với công ty Ucraina, cả đối với các nước quan tâm đến việc trung chuyển khí đốt qua Ucraina. Vì hiện tại giải pháp cho tình hình tài chính của Naftogas mà Nga kêu gọi lâu nay vẫn chưa được tìm ra”, – ông Kuprianov nói.

Lê Tâm
theo Correspondent

»Cùng chủ đề