Trong thỏa thuận giữa OAO Gasprom và NAK NaftoGas về điều kiện giao nhận khí đốt tại các trạm đo khí ở gần biên giới để vận chuyển qua lãnh thổ Ucraina, điều khoản từ chối các yêu sách của hai bên trong việc thực hiện hợp đồng khí đốt giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2009 đã được gạch bỏ. Bản sao thỏa thuận này đã được đăng tải trên báo Zerkalo nedeli.

Trong văn bản, câu cuối cùng trong mục 9.3 của thỏa thuận:”Về điều này các bên khẳng định rằng họ không có bất kỳ yêu sách nào trong việc thực hiện hợp đồng giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2009” đã được gạch bỏ. Như vậy Gasprom sẽ không từ bỏ những yêu sách của mình đối với NaftoGas.

Việc đưa mục này vào thỏa thuận có nghĩa là sự từ bỏ đơn khiếu nại của Gasprom đối với NaftoGas, đã đưa cho tòa án thương mại Stockhom, cũng như từ bỏ tất cả các yêu sách sau đó theo các điều khoản không được ghi rõ trong hợp đồng.

Như chúng ta đã biết, yêu cầu nhờ tòa án thương mại Stockhom can thiệp việc vận chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ Ucraina được gửi vào ngày 16 tháng 1, tức là trước khi kí thỏa thuận khí đốt ngày 19 tháng 1.

Theo quan điểm của Gasprom, NaftoGas không chỉ không tuân thủ các cam kết pháp lý về việc vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ucraina vào châu Âu mà còn trưng thu khí vận chuyển.
Trong đơn khiếu nại gửi tòa án thương mại, Gasprom yêu cầu phía NaftoGas thừa nhận việc thu giữ khí đốt, vi phạm hợp đồng, phải có trách nhiệm hoàn trả lượng khí đốt đã lấy (hoặc tương đương) và chi trả thiệt hại cho Gasprom là 100 nghìn euro.

NNC
theo Mid

»Cùng chủ đề