Hợp đồng khí đốt ký với Ucraina không thể thay đổi theo yêu cầu của tống thống Ucraina Victor Yushenko, – chủ tịch ban quản trị Gasprom Alechsay Miller tuyên bố tại cuộc họp cổ đông hàng năm của tập đoàn.

Hợp đồng khí đốt ký với Ucraina không thể thay đổi theo yêu cầu của tống thống Ucraina Victor Yushenko, – chủ tịch ban quản trị Gasprom Alechsay Miller tuyên bố tại cuộc họp cổ đông hàng năm của tập đoàn.
“Chúng tôi hiểu những khó khăn của phía Ucraina, nhưng hợp đồng phải đ]ợc thực hiện và không thể thay đổi”, – ông Miller nói.

Trước đó tổng thống Yushenko cho rằng quản lý yếu kém khu vực khí đốt từ phía chính phủ Ucraina là “quả bom nổ chậm” đối với mọi người dân, vì nó có thể khiến Naftogas Ucraina phá sản và tăng nợ chính phủ lên hàng tỷ đô la.

Ngày 18-6 đã có cuộc thương lượng giữa đại diện Naftogas Ucraina và Gasprom về các điều khoản hợp đồng khí đốt cho năm 2099 nhưng không đưa lại kết quả.

Lê Tâm
theo Podrobnosti