Tại cuộc họp báo chung với Poroshenko, Donald Tusk và Jan-Clod Yunker đã khẳng định rằng Ukraina đã thực hiện tất cả các điều kiện để cấp cho quốc gia chế độ phi thị thực với EU.

Tusk và Yunker khẳng định Ukraina đã thực hiện các nghĩa vụ về phi thị thực trong cuộc họp báo sau khi họ gặp gỡ với nhau ở Brussel trong Summit Ukraina-EU. (>>саммита УкраинаЕС.)

Nói riêng ông Yunker tuyên bố rằng Ủy ban Châu Âu vẫn như trước ủng hộ Nghị quyết mà trong khuôn khổ đó đã được khuyến nghị Hội đồng Châu Âu và Nghị viện Châu Âu cấp chế độ phi thị thực cho Ukraina.

“Ukraina đã thực hiện tất cả các đòi hỏi mà chúng tôi đã đặt ra, vì thế Liên minh Châu Âu bây giờ cần phải thực hiện nghĩa vụ của mình”, – ông Yunker chủ tịch Ủy ban Châu Âu lưu ý. Người đứng đầu EC cũng tỏ thái độ hi vọng điều này sẽ được thực hiện trong năm 2016.

“Tôi hạnh phúc bởi vì tất cả các nước thành viên EU đã quyết định rằng Ukraina đã sẵn sàng cho chế độ phi thị thực. Điều quyết định này là sự thừa nhận những thành tựu của Ukraina trong việc thực hiện các tiêu chuẩn Châu Âu”, – ông Tusk nói.

Ông đồng thời cũng nhấn mạnh rằng, quyết định có hiệu lực chỉ sau khi Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Châu Âu đạt được sự đồng ý trong vấn đề cải cách chính sách thị thực của Liên minh.

“Hiện tại sự việc tuyệt đối là ở trong việc soạn thảo cơ chế đình chỉ chế độ phi thị thực đối với các nước thứ ba mà hiện do các cơ cấu của EU đã soạn thảo… Tôi muốn nhấn mạnh rằng cuộc tranh luận này phần lớn không liên quan tới Ukraina, bởi vì Ukraina đã thực hiện hết và thực hiện với một sự hoàn thiện”, – ông Tusk đánh giá.

Lưu ý rằng, trước đó quốc hội Ukraina đã kêu gọi EU hủy bỏ thị thực cho người dân Ukraina, sau khi lưu ý tới việc Ukraina đã thực hiện tất 144 đòi hỏi cho việc này.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề