Gập ghềnh đưa chữ đi Tây bởi Nguyễn Quang

Không chỉ kiều bào mà ở một số người nước ngoài cũng có nhu cầu học tiếng Việt tuy nhiên việc đáp ứng còn gặp nhiều trở ngại, đây là kết quả sơ bộ từ đề án hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài công bố hôm 9/12.