Khủng hoảng kinh tế thế giới sẽ kết thúc vào cuối năm 2009 năm, đây là kết quả trong cuộc thảo luận về tình hình kinh tế thế giới trong cuộc họp của Bộ trưởng tài chính và người đứng đầu các nước thuộc G-8, được tổ chức tại Rome vào ngày hôm qua.

“Ổn định thị trường tài chính và nền kinh tế là một ưu tiên hàng đầu. Để khôi phục niềm tin của khách hàng trong các lĩnh vực buôn bán và thanh toán,” – trích trong tài liệu về cuộc họp.

Khủng hoảng trên thế giới lần này đã bày ra những điểm yếu cơ bản trong hệ thống tài chính quốc tế, từ đó đòi hỏi việc cải cách và nâng cấp phải được các quốc gia thực hiện khẩn cấp.

Trong đó, G-8 cũng đề xuất để cải cách cơ cấu hoạt động của các quỹ tiền tệ trên thế giới, đặc biệt là Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF).

“Chúng tôi tin rằng việc thay đổi cơ cấu hoạt động của IMF, với những khoản tiền bổ sung để có thể hoạt động linh hoạt và có hiệu quả hơn trong việc giúp đỡ các nước khó khăn chống lại cuộc khủng hoảng hiện nay” – báo cáo nói. Đồng thời các đại biểu cũng có ý kiến rằng, IMF nên xem lại các điều kiện cho vay tín dụng với các nước đang khó khăn tại Đông Âu, đặc biệt là Ucraina để nước này sớm khắc phục được khó khăn.

Đặc biệt các đại biểu cũng lưu ý đến những vấn đề mới phát sinh tại Đông Âu, chủ yếu là xung quanh các vấn đề giữa Nga và Ucraina, đó là khí đốt và cho vay tín dụng. Và bày tỏ tin tưởng rằng, nếu sự hợp tác trong khu vực này chặt chẽ hơn, sang năm 2010 có thể khắc khục được khủng hoảng.

Tài liệu nhấn mạnh: “Việc mở cửa các hệ thống thương mại và đầu tư một cách thoải mái hơn là một điều kiện cần thiết cho sự thịnh vượng của toàn cấu”. Và cảnh báo rằng, các nước nên chuẩn bị để đối phó với sản phẩm mới nhất do cuộc khủng hoảng toàn cầu gây nên, đó là tình trạng thất nghiệp, và đây cũng là một trong những hậu quả lớn nhất mà các nước Đông Âu đang phải gánh chịu.

Phamxuan
theo Kor