Hiệp định mới giữa Ukraina với quỹ tiền tệ quốc tế IMF có khả năng sẽ bao gồm cả các tiêu chí cơ cấu kiểm soát. Trong bản phúc trình của hãng quốc tế “Fitch Rating” nói. >>обзоре международного агентства Fitch Ratings.

Theo dự báo của các nhà phân tích, trong số nghĩa vụ của Ukraina có thể sẽ thêm bổ sung luật mới nhằm mục đích gia tăng vai trò giám sát các lĩnh vực tài chính, phát triển thị trường điền địa, tiến bọ ổn định và kết quả nhìn thấy được của đấu tranh chống tham nhũng, tiến bộ trong tư nhân hóa, và thiết lập cơ chế thị trường cho giá khí đốt nội bộ.

Trong số các rủi ro của chương trình Hãng “Fitch Ratings” chỏ ra danh sách xấu của Ukraina khi kết thúc các chương trình trước đây, đồng thời những phán quyết tiêu cực của tòa dẫn tới hủy bỏ cải cách, chẳng hạn đối với Ngân hàng “PrivatBank”.

Ngoài ra, các nhà phân tích của Hãng đánh giá các rủi ro thược hiện cải cách do chia rẽ phái của tổng thống trong quốc hội khi có sự khác biệt về chính trị, hoặc do áp lực từ các nhóm lợi ích bên ngoài.

Trước đó hãng Fitch đã nâng điểm xếp hạng của Ukraina lên hạng B, đồng nghĩa là có dự báo tích cực đối với Ukraina.

Lưu ý rằng, bộ trưởng tài chính Oksana Markartova tuyên bố rằng, chương trình mới với IMF có thể là chương trình cuối cùng. Thông báo rằng phái bộ của IMF có thể sẽ thăm Ukraina từ 10 đến 24 tháng 9.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề