Cơ quan điều tra liên bang FBR (Mỹ) tặng cơ quan chống tham nhũng quốc gia Ukraina trang thiết bị đặc biệt giải mã mạng và xử lý thông tin tốc độ cực cao.

Các máy tính và thiết bị khác đã được chuyển giao cho phía Ukraina cùng với các phần mềm và các máy quét tốc độ rất cao có khả năng giải mã, số hóa và làm những công tác tìm kiếm đặc biệt.

FBR đồng thời bảo đảm cho NABU cổng nguồn mạng nhằm sử dụng cho phân tích mở rộng và trao đổi dữ liệu nội bộ, trên website của cơ quan NABU thông báo.

Thiết bị cho phép NABU tăng tốc độ tìm kiếm và xử lý thông tin. Điệp viên đặc biệt của FBR Kit Hall kể rằng, ở cơ quan NABU sẽ có một đội chuyên gia của cơ quan điều tra Mỹ tới để huấn luyện chuyên gia cho Ukraina.

“Tôi và đội ngũ đồng nghiệp sẽ tư vấn các thám tử, các nhà phân tích và chuyên gia Ukraina về các công nghệ thông tin cho NABU. Chúng tôi sẽ tiến hành những lớp đạo tạo về sử dụng và bảo đảm kỹ thuật cho các thiết bị mà chúng tôi trao cho”, – điệp viên FBR lưu ý.

Lưu ý rằng, trước đó NABU đã đạt được những thỏa thuận  với FBR trong lĩnh vực tiến hành điều tra tập thể.

Nguồn: lb.ua

 

»Cùng chủ đề